• land
  • sdx00txdbr.JPG
  • Mo.jpg

Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek

 
1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a  SOKAPARTMAN KFT. (3535 Miskolc,  e-mail:  info  sokapartman.hu. továbbiakban:  Szolgáltató) által
üzemeltetett  sokapartman.hu   (http://www.sokapartman.hu/  oldalain elérhető  információs
tartalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt:  Szolgáltatás,
Weblap ) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 
2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Sokapartman.hu
bármely szolgáltatását igénybe veszi.  Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás
bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 
3. A  Szabályzat elfogadásával  létrejövő  szerződések nyelve  magyar, nem
minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja,
és utóbb nem hozzáférhetőek.
 
4. A Szolgáltató partnerének minősül a Weboldalon szállásajánlatot közzétevő
harmadik személy (továbbiakban: Partner). Egy adott szállás adatlapján található
információkat, azaz a szállásajánlat lehetséges tartalmát minden esetben Partner
határozza meg.  Ezen adatlap hiányosságaiért, illetve a Partner üzleti
magatartásáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 
5. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid
felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást
követően bármely Szolgáltatásrész használatával a Felhasználó elfogadja a
Szabályzat módosítását.
 
6. Bármely, sokapartman.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Twitter, IWIW,  Google,  stb.),
a  sokapartman.hu-hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül  közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 
7. A Weboldal működésére és a használatával a Szolgáltató és a Felhasználó vagy  Partner között
 létrejövő szerződésekre a  Magyarországon hatályos  jogszabályok az irányadóak
 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja a Szolgáltatóval szerződött Partnerek szállásajánlatainak
összegyűjtött megjelenítése, a felhasználók tájékoztatása, szálláskeresőszolgáltatás üzemeltetése,
a felhasználók ajánlatkéréseinek és  foglalásainak a partnerek részére történő továbbítása.
 
2. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:  Elkertv.)
rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.  A Felhasználók és
Partnerek által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy  elérhetővé tett
tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a Szolgáltatás
használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem
köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a sokapartman.hu bármely tartalmi elemét
bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok
megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját
szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

III. Az egyes szolgáltatások

1. Szállásra vonatkozó ajánlatkérés
A Weboldalon található ajánlatkérő adatlap kitöltésével és elküldésével a
Felhasználó a Partnertől közvetlenül kérhet ajánlatot szállás igénybevételére
vonatkozóan adott paraméterek mentén. Az ajánlatkérés semmilyen
kötelezettségvállalással nem jár, az ajánlatkérés nem minősül foglalásnak.  A
Partner várhatóan egy munkanapon belül visszajelezést küld a Felhasználónak.
Az ajánlatkérés folyamatáról itt olvashat.

2. Szállás foglalása
A Weboldalon található adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó az adott
szállást üzemeltető Partnernél közvetlenül foglalhat szállást.  A  foglalás elküldését
igazoló automatikus e-mailt a Partner megbízása alapján Szolgáltató rendszere egy
automatizmus segítségével küldi a Felhasználónak „foglalási előjegyzés” tárggyal,
mely levél nem tekinthető a foglalás visszaigazolásának. A Partner várhatóan egy
munkanapon belül, de legfeljebb a  foglalást követő 48 órán belül  jelez vissza  a
Felhasználónak arról, hogy a foglalást módjában áll-e elfogadni (foglalás
visszaigazolása vagy elutasítása). A foglalás elküldésével a Felhasználó tudomásul
veszi, hogy amennyiben a Partner visszaigazolja a foglalást, úgy a Felhasználó és a
Partner között szerződés jön létre, és a Felhasználó a szerződéstől kizárólag az
adott szállás lemondási feltételek menüpontjában jelzett feltételek szerint állhat el.
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog az előre meghatározott
időpontban szállást nyújtó szolgáltatások igénybevételére irányuló online
szerződéseknél. Az adatbeviteli hibák javítására a foglalás elküldése előtt a foglalási
adatlapon, ezt követően a Szolgáltatónak vagy a Partnernek küldött megkeresés
folytán van lehetőség.
Az foglalás folyamatáról itt olvashat.

3. Szálláskeresés
A Felhasználónak lehetősége van különböző paraméterek mentén szállások közötti
keresésre. A  Szolgáltató az  itt, valamint az ezen funkció adataival működő
keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok
kizárólag tájékoztató jellegűek.

4. Hírlevél
A Felhasználó feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós
adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik (név, e-mail cím
megadása). A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Hírlevélről történő
leiratkozás a Hírlevél alján található link lekattintásával, valamint a Szolgáltatónak
küldött elektronikus vagy postai levélben lehetséges.
 

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás
jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő
felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását
célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként
veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem
alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét
szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű
használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez
szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi
célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl
semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik
személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat
betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen
Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként
visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a
szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre
vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival
történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
 

V. Felelősség


1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

2. A Partner által közzétett információk valódiságáért a Partner felel, Szolgáltató ezzel kapcsolatos mindenfajta felelősséget kizár.

3. A Felhasználó által kért ajánlat, és elküldött foglalás, valamint az utalványvásárlás kizárólag Partner és a Felhasználó között eredményezheti szállás igénybevételére vonatkozóan szerződéses kapcsolat létrejöttét, Szolgáltató ezen viszonyokban nincs jelen. Kérjük, minden esetben tájékozódjon a lemondási feltételekről!

4. A Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

6. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

7. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

VI. A szabályzat hatálya

1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti.